Risi për klientët e Halk Bank që blejnë në internet në Ueb dyqanin e Gemak

Ueb dyqani i Gemak është pjesë e Programit të Bonusit të Halk Bankës. Me çdo transaksion në internet në ueb dyqanin e Gemak, përdoruesit e kartave të kreditit të Halk Bank (Mastercard dhe Visa) marrin 5% pikë bonus, ku 1 pikë vlen 1 denar. Pikat e fituara mund të përdoren nga klientët për pagesa në të ardhmen në rrjetin e Pos terminaleve të Halk Bank.

Fushata është aktive çdo ditë deri më 30.06.2021.

Lexoni më shumë rreth përfitimeve të programit të bonusit të Halk Bank në linkun më poshtë.