Kanale distributive për të gjitha programet dhe produktet.

Distribuim direkt për Shkupin

  • Mikpritje
  • Shitje me pakicë
  • Zinxhirë të mëdhenj të dyqaneve
  • Dyqane të specializuara

Distribuim direkt për Maqedoninë

· Zinxhirë të mëdhenj të dyqaneve

· Dyqane të specializuara

Distribuim indirekt nga shitësit me shumicë

  • Mikpritje
  • Shitje me pakicë
  • Zinxhirë të mëdhenj të dyqaneve
  • Dyqane të specializuara