Maliqi Group përfaqëson organizatë të qëndrueshme dhe prestigjioze e cila për 30 vitet  e fundit ka qenë sinonim I udhëheqjes së tregut dhe ka funksionuar sipas trendeve kryesore botërore njëkohësisht në tregun maqedonas dhe kosovar.E shtyrë nga ambiciet për sipërmarje të reja biznesi dhe dëshira për të pushtuar sa më shumë tregje dhe klientë të mundur, Maliqi Group ka zgjeruar fushëveprimin e punës në  disa segmente siq janë shpërndarja, pronat e patundshme dhe mikpritja.Gemak, Gekos, Maliqi Construction me investimet e huaja në Rajana Engineering, Hindenburg Germany, Gemak Telecommunication Services, Enternet, Vala distributer, Parklend, Immoreks, Cactus construction janë kompanitë që frymëzojnë përparim, udhëheqje dhe sipërmarrje në rajon duke respektuar traditën, funksionimin transparent dhe duke ofruar  cilësi të lartë.Vlerat që katërqind punonjës të Maliqi Group ushqejnë si brenda ashtu edhe ndaj palëve janë pjesë e trashigimisë familjare dhe janë thellë të inkorporuara në çdo segment të biznesit.