Ndërtimi i suksesshëm i ekipit dhe trajnimi i punonjësve në departamentin e shitjeve të Gemak

Këtë fundjavë, në Ohër, Gemak organizoi një ekip dyditor dhe trajnim, me temën “Bazat në proçeset e shitjes” të forcës lëvizëse të kompanisë – sektorit të shitjes.
Në trajnim, kolegët patën mundësinë të mësojnë teknika të reja të shitjes, si dhe të ndajnë përvojat personale dhe të diskutojnë për sfidat aktuale.

Përveç pjesës edukative, kolegët patën mundësinë të shijojnë aktivitete argëtuese, duke shijuar produkte të reja nga drejtorët tanë dhe duke u shoqëruar me njëri-tjetrin.
Shpresojmë për më shumë trajnime të tilla të suksesshme në të ardhmen sepse besojmë se puna në grup ndan detyrën dhe dyfishon suksesin!