Добитници од извлекувањето на 31.07.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Ален Дреца со добитен код: UBD8JSBY
  • Десанка Карајанова со добитен код: D48A14E4
  • Елена Ниниќ со добитен код: FKRF82EP
  • Ирена Милков со добитен код: 3N51QHGB
  • Марина Илиоска Крстевска со добитен код: L2PMV2VY
  • Марина Михајлова со добитен код: D2326GV2
  • Вероника Партинова со добитен код: 47Q1YQV3
  • Борче Христовски со добитен код: 9XREN289
  • Марија Китановскасо добитен код: G9UUKBED
  • Рада Мержановска со добитен код: V8QH9YN2