• 2019

  Награда за општествено одговорни практики доделена од Министерство за Економија на Р.Македонија

 • 2017

  Бренд лидер награда за Park Hotel and Spa доделена од South East Europe Tourism

 • 2015

  Награда за општествена одговорност доделена од AmCham

 • 2010

  Гемак е прогласена за најуспешна компанија од страна на Северозападна комора на Р. Македонија

 • 2008 и 2013

  Рангирана како 30-та компанија во однос на раст и промет од страна на Министерството за економија на Р. Македонија

 • 2007 и 2001

  Награда за најдобар дистрибутер на годината, за Diageo во групата на дистрибутери од European Partner Markets

 • 2001

  Рангирани во првите 10 средни приватни компании во земјата од страна на Министерството за економија на Р. Македонија

 • 1999 до денес

  Голем број на наагради и признанија од заедницата како една од најдобрите компании во однос на корпоративна, социјална и општествена одговорност