Добитници од извлекувањето на 31.12.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Фросина Ристовска со добитен код: PSNPYU28
  • Роза Апотоловска со добитен код: K2ZL1TF2
  • Сара Хаџибулиќ со добитен код: CNFHRGKQ
  • Силвија Барбова Гоцева со добитен код: XZBXMSTK
  • Верица Спасовска со добитен код: JZMURERA
  • Виолета Пацароска со добитен код: XDPCD4GV
  • Оливера Венева Пановска со добитен код: CSAHVRGE
  • Славица Котева со добитен код: BCUN4T5H
  • Снежана Кузманова со добитен код: GE3H4NFJ
  • Тања Стојановска со добитен код: 8TD3TPCM