Добитници од извлекувањето на 31.08.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Благој Ивановски со добитен код: QGR1MQN5
  • Горан Цветковски со добитен код: MJMVBE78
  • Катерина Петрушевска со добитен код: 21B1EP28
  • Кристина Божиновска со добитен код: 5ZEXYPW9
  • Љубенка Митревска со добитен код: LJZHDG4S
  • Сања Дамческа со добитен код: YQ74CSZ3
  • Снежана Димовска со добитен код: 92CSFAGX
  • Зорица Громаровска со добитен код: 8K1VZA7R
  • Даниела Кировска со добитен код: AXR8ASDU
  • Емилија Масларковска со добитен код: ASK9SRJ8