Добитници од извлекувањето на 30.11.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Драган Ѓорѓиоски со добитен код: HCTCA6QV
  • Ана Марија Трајкоски со добитен код: RWBQBU4S
  • Мимоза Пурцова со добитен код: 78SS2CGH
  • Благој Талевски со добитен код: JXGTM8LU
  • Томислав Аросвски со добитен код: WASQZH36
  • Александра Маневска со добитен код: GEFFNQ9N
  • Зоран Павиќ со добитен код: 9T2NRDBT
  • Мирјана Наумоска со добитен код: 9A83SZVY
  • Ана Кавеџиска со добитен код: SXTULU5D
  • Маја Мицева со добитен код: R4F2K34C