Добитници од извлекувањето на 30.10.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Алаудин Коџаџиклиоски со добитен код: 8JY71TS8
  • Александра Маркоска со добитен код: DD878P9W
  • Гоце Миланоски со добитен код: 9EDVCXES
  • Маја Најдовска со добитен код: CR1EU1ZQ
  • Марија Бајдевска Спирковска со добитен код: 6WBCNZ6X
  • Снежана Димитрова со добитен код: KCG2B5JM
  • Владо Јангеловски со добитен код: UN7FQ2NE
  • Лидија Аврамоска со добитен код: N19JYFHL
  • Марија Кобурска со добитен код: BDFFG4YM
  • Слаѓана Настеска со добитен код: HZ2YGD5C