Добитници од извлекувањето на 30.09.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Цена Трпеска со добитен код: F47Y6X6A
  • Драгица Темјаноска со добитен код: QNXQDJUP
  • Јулијана Димоски со добитен код: 466B28TD
  • Кристина Кировска со добитен код: 6ZMMAG7V
  • Митко Цоцовски со добитен код: Z1FYT79C
  • Николче Пасковски со добитен код: 3447APMH
  • Симеон Милков со добитен код: 3Y6DLN2G
  • Драгица Павиќевиќ со добитен код: PGNR1BM7
  • Ивана Ончева со добитен код: XBS3KS6S
  • Наталија Денгина со добитен код: W8WA4G6C