Добитници од извлекувањето на 30.06.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Даниела Шипинкоска со добитен код: SJ8RH6FJ
  • Јован Кузмановски со добитен код: AN7W9J89
  • Маја Арсиќ со добитен код: H2FQYCVV
  • Дарио Петровски со добитен код: N8Q1QR4X
  • Елена Атанасова со добитен код: JMECRZSF
  • Кире Трајковски со добитен код: BKANSSJ8
  • Николина Крстеска со добитен код: X46QWFZP
  • Сашка Стојмановска со добитен код: UWMGRJAM
  • Соња Мандалова со добитен код: YKCKHS9V
  • Суза Јорданова со добитен код: 8ANDLGCY