Добитници од извлекувањето Doncafe на 30.04.2020

Парична награда од 3.000 денари

  • Борис Димковски со добитен код: HNBTJU4F
  • Ева Костадиновска со добитен код: 3UZ1CJ28
  • Филимена Гулич со добитен код: SE1X9RM2
  • Ирена Милков со добитен код: R1L2WTBR
  • Николина Ѓоргиевска со добитен код: Z9DMENZQ
  • Сања Трајковска со добитен код: 2FHSD8UN
  • Гоце Алексоски со добитен код: QLGE9J7U
  • Златко Петрески со добитен код: HYPY4Q7D
  • Надица Поповска со добитен код: 5DLKQ2C5
  • Јасмина Ристеска со добитен код: H7QT8UVX